Het raam in vijf definities

Volgens de Dikke Van Dale:

raam (o.; ramen; -pje) [~ Ohd. rama (stut)], 1 omsluitend samenstel van vaste delen dat strakheid of stevigheid moet geven aan een voorwerp of tot grondslag moet dienen voor zijn verdere constructie: bijenkast waarin de raten ingebouwd zijn in raampjes die uitneembaar zijn … - (papierind.) gaasachtig vlechtwerk of weefsel van messingdraad, waarop de vellen papier geschept worden – (drukk.) ijzeren omlijsting waarbinnen zetsel en clichés stevig opgesloten worden, om zo verplaatsbaar te zijn … 2 lijst, lijstwerk, omlijsting: het raam van een spiegel; het raam van een deur – lijst van een schilderij; 3 houten of metalen omlijsting van een vensterruit: een ruitje, dat trilde in zijn raam4 glasruit met haar omlijsting: ze zit bij het raam te lezen5 open vierkant of rechthoek van latten, planken of stangen … 6 (gew.) geraamte; 7 (Barg., volkst.) oog: hij heeft het in de ramen; 8 (oneig.) compositorisch kader van een geschrift: dit valt buiten het raam van het betoog ….

Het raam in vijf definities

Volgens Wikipedia:


Raam kan verwijzen naar:

  • Venster (muur), een raam in de muur van een gebouw
  • Glas in een raamwerk, inz. het onderdeel van een gevelconstructie dat open kan

Het raam in vijf definities

Volgens Joost de Vree:


raam


Het raam is het gedeelte van het venster waarin het glas is gevat. Denk aan "raamwerk". Er zijn vaste ramen (niet te openen) en te openen ramen. … De term venster is bijvoorbeeld de lichtopening in de muur, waarin het raam wordt gezet. De ruit is het glazen vlak in het raam.

Het raam in vijf definities

Volgens het Groene Woordenboek:

raam [het; ramen; -pje] • omlijsting, lijstvenster (met omlijsting): post (stijl), (lek)dorpel, liggende (kalf) en staande (spijl) roede of regel, hang- en sluitwerk van een raam; latei, boogschild, fronton, timpaan boven een raam; het raam kijkt uit op de straat; uit het raam kijken; dubbele, klapperende, openslaande ramen; klap-, schuif-, tuimelraam • globale opzet; logische samenhang, kader: in het raam van de activiteiten

Het raam in vijf definities


Volgens het Kluwer Bouwkunde woordenboek Nederlands-Engels-Duits:


raam <het>


EN window frame, casement frame, sash, light

DE Fenster (o), Fensterrahmen (m)