Colofon

NBD e-magazine verschijnt in 2019 acht keer

Redactie: Margo van Voskuilen

Uitgever: Mieke Stikkelorum

Vormgeving: Marloes Dekkers | MDWebstudio

Marketing: Hans Luisman


Copyright 2019
NBD E-magazine is een uitgave van Vakmedianet, Alphen aan den Rijn. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.